0826301827   sapercheron@gmail.com   
Percheron Telersgenootskap | Percheron Breeders Society

Die Percheron Perderas

Die Percheron Perderas

Daar is min mense oor wat die tyd onthou toe Percherons nog ‘n algemene gesig op veral Bolandse wingerd- en graanplase was.  Van oud tot jonk het gewoonlik verstom gestaan en kyk as hierdie reusagtige perde ‘n taak verrig – voor die ploeg of besig om ‘n wa te trek. Selfs munisipaliteite soos dié in Johannesburg en Bloemfontein en in bosbouplantasies het op groot skaal van hulle gebruik gemaak.

Lees meer...

 

Percheron SA 2017 Journal

Die Percheron Perderas

Please follow the link to read the electronic version of the Percheron SA 2017 Journal 

 

Neem Kennis ~ Take Note

Die Percheron Perdetelersgenootskap van Suid-Afrika is die enigste wettige Telersgenootskap van Percheron perde in Suid-Afrika. Ons Genootskap is geafillieer by Stamboek en funksioneer binne die raamwerk van ons grondwet, soos aanvaar en goedgekeur deur die Registrateur van Veeverbetering in Suid-Afrika. Voornemende kopers van Percheron perde moet seker maak dat die diere wat hulle aanskaf wel geregistreer is by ons Genootskap. Opreggeteelde diere is nie noodwendig registreerbaar by die Percheron Genootskap van SA nie. 

The Percheron Horse Breeders Society of South Africa is the only legitimate Breeders Society of Percheron horses in South Africa. Our Society is affiliated with Studbook and operates within the framework of our constitution, as accepted and approved by the Registrar of Animal Improvement in South Africa. Prospective buyers of Percheron horses must ensure that the animals they purchase are registered with our Society. Pure bred animals are not necessarily eligible for registration in the Studbook of the Percheron Society of SA.

Belangrike kennisgewing / Important notice

Die Percheron Perdetelersgenootskap van Suid-Afrika aanvaar geen aansoeke om registrasie van Gentle Giant perde wat nie op die data basis van Stamboek verskyn nie. 

The Percheron Horse Breeders Society of South Africa will not process any requests to register Gentle Giant horses that are not recorded on the SA Studbook database.

 

Ons is op Facebook

 

 

© Percheron Horse Breeders' Society of South Africa. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Percheron Horse Breeders' Society of South Africa.
THIS PAGE HAS BEEN VIEWED53493 TIMES