076 053 4103   sapercheron@gmail.com   
Mafura Ziona

Horses for Sale<<< GO BACK


Find a detailed listing of horses that are for Sale

BELANGRIK: Die Percheron Genootskap van SA lewer geen waarborg ten opsigte van enige van die perde wat namens sy lede  geadverteer word nie. Dit bly die koper se verantwoordelikheid om te verseker dat die perde wel aan die vereistes, soos vasgelê in die Genootskap se grondwet, voldoen.

IMPORTANT: The Percheron Breeders Society does not take any responsibility for horses advertised on this page. It remains the sole responsibility of the buyer to ensure that horses adhere to the requirements as laid out in the constitution of the Percheron Breeders Society.


Mafura Ziona - DOB 16/01/2014
Hoogte 16.3hh (1.7m)
Ziona is 'n pragtige, stewige 1.7m hoe merrie. Die mooi temperament van haar ingevoerde vaar, Unico de la From, is duidelik sigbaar in haar hantering.
Excellent temperament, can be backed and harnessed.
Mafura Ziona
 
 

Mafura Ziona

DOB 16/01/2014 Hoogte 16.3hh (1.7m) Ziona is 'n pragtige, stewige 1.7m hoe merrie. Die mooi temperament van haar ingevoerde vaar, Unico de la From, is duidelik sigbaar in haar hantering. Excellent temperament, can be backed and harnessed.

Price: R 45 000-00 excl.

Contact Details

Contact: Lietha van Wyk
Cellphone: 0823701730
Email: lietha@diitov.co.za

DETAILED DESCRIPTION

Mafura Ziona
© Percheron Horse Breeders' Society of South Africa. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Percheron Horse Breeders' Society of South Africa.