076 053 4103   sapercheron@gmail.com   
Staalwyk Schan en Hingsvul

Horses for Sale<<< GO BACK


Find a detailed listing of horses that are for Sale

BELANGRIK: Die Percheron Genootskap van SA lewer geen waarborg ten opsigte van enige van die perde wat namens sy lede  geadverteer word nie. Dit bly die koper se verantwoordelikheid om te verseker dat die perde wel aan die vereistes, soos vasgelê in die Genootskap se grondwet, voldoen.

IMPORTANT: The Percheron Breeders Society does not take any responsibility for horses advertised on this page. It remains the sole responsibility of the buyer to ensure that horses adhere to the requirements as laid out in the constitution of the Percheron Breeders Society.


Staalwyk Schana en Hingsvul - DOB 19/10/2009
Hoogte 16.1hh (1.65m)
Pragtige sterk merrie met hingsvul aangebied. Vul is van ingevoerde hings, Unico de la From
Staalwyk Schana en Hingsvul
 
 

Staalwyk Schana en Hingsvul

DOB 19/10/2009 Hoogte 16.1hh (1.65m) Pragtige sterk merrie met hingsvul aangebied. Vul is van ingevoerde hings, Unico de la From

Price: R 40 000-00 excl

Contact Details

Contact: Lietha van Wyk
Cellphone: 0823701730
Email: lietha@diitov.co.za

DETAILED DESCRIPTION

Staalwyk Schana
© Percheron Horse Breeders' Society of South Africa. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Percheron Horse Breeders' Society of South Africa.