076 053 4103   sapercheron@gmail.com   
Mafura Flavian

Horses for Sale<<< GO BACK


Find a detailed listing of horses that are for Sale

BELANGRIK: Die Percheron Genootskap van SA lewer geen waarborg ten opsigte van enige van die perde wat namens sy lede  geadverteer word nie. Dit bly die koper se verantwoordelikheid om te verseker dat die perde wel aan die vereistes, soos vasgelê in die Genootskap se grondwet, voldoen.

IMPORTANT: The Percheron Breeders Society does not take any responsibility for horses advertised on this page. It remains the sole responsibility of the buyer to ensure that horses adhere to the requirements as laid out in the constitution of the Percheron Breeders Society.


Mafura Flavian - DOB 25/12/2016
Hoogte: 14.3hh (Groei Steeds)
Flavian het 'n trotse houding en het die potensiaal om 'n uitstekende stoethings te word met vaar Unico de la From wat 18hh staan. Die hingsie het 'n pragtige hart en mooi temperament.
Mafura Flavian
 
 

Mafura Flavian

DOB 25/12/2016 Hoogte: 14.3hh (Groei Steeds) Flavian het 'n trotse houding en het die potensiaal om 'n uitstekende stoethings te word met vaar Unico de la From wat 18hh staan. Die hingsie het 'n pragtige hart en mooi temperament.

Price: R 20 000-00 excl

Contact Details

Contact: Lietha van Wyk
Cellphone: 0823701730
Email: lietha@diitov.co.za

DETAILED DESCRIPTION

Mafura Flavian
© Percheron Horse Breeders' Society of South Africa. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Percheron Horse Breeders' Society of South Africa.