076 053 4103   sapercheron@gmail.com   
Summerwind Clarice Mare for Sale

Horses for Sale<<< GO BACK


Find a detailed listing of horses that are for Sale

BELANGRIK: Die Percheron Genootskap van SA lewer geen waarborg ten opsigte van enige van die perde wat namens sy lede  geadverteer word nie. Dit bly die koper se verantwoordelikheid om te verseker dat die perde wel aan die vereistes, soos vasgelê in die Genootskap se grondwet, voldoen.

IMPORTANT: The Percheron Breeders Society does not take any responsibility for horses advertised on this page. It remains the sole responsibility of the buyer to ensure that horses adhere to the requirements as laid out in the constitution of the Percheron Breeders Society.


Summerwind Clarice - Mare For Sale. Born 4/11/2011 Sire: Elsnburg Mystro Dam: Elsenburg Minkie
Summerwind Clarice
Summerwind Clarice
 

Summerwind Clarice

Mare For Sale. Born 4/11/2011 Sire: Elsnburg Mystro Dam: Elsenburg Minkie

Price: R 65 000,00

Contact Details

Contact: Johannes Henning-Schmitt
Cellphone: 0760534103
Email: summerwindstud@gmail.com

DETAILED DESCRIPTION

Summerwind Clarice
© Percheron Horse Breeders' Society of South Africa. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of Percheron Horse Breeders' Society of South Africa.